Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Duong_HCM_tren_bien.jpg HK_quan_doi_2013.jpg Dieu_lenh.jpg Doi_VNTT_giai_phong_quan.gif Pho_bien_kien_thuc_KH_quan_su.jpg Bien_dao_VN.jpg Pho_cap_tin_hoc_3.jpg Minh_Hoa_ban_tay_nan_bot_111.flv CUUNON_CHUC_TET.swf TAI_VE.flv Chandungnguoiphunuluondungsaudaituongvonguyengiap.jpg 201309050587.flv 201309050596.flv 201309050599.flv 201309050574.flv Chu_trinh_sinh_san_cua_buom.flv Mot_con_bo_rung_dau_voi_mot_bay_bao_dom.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Bà Rịa - Vũng Tàu.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 11. Em yêu Tổ quốc Việt Nam

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Đức Thiệu (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:54' 04-03-2010
  Dung lượng: 29.8 MB
  Số lượt tải: 229
  Số lượt thích: 0 người
  KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH
  VỀ DỰ TIẾT ĐẠO ĐỨC LỚP 5
  Người dạy: Đỗ Đức Thiệu
  Trường Tiểu học Lương Thế Vinh
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Kiểm tra bài cũ
  Hãy nêu các hoạt động mà UBND xã (phường) đã làm cho trẻ em.
  Hãy nêu ra những mong muốn đề nghị UBND xã (phường) thực hiện cho trẻ em học tập, vui chơi, đi lại được tốt hơn.
  Để tôn trọng UBND phường, xã chúng ta cần làm gì sau đây?
  1. Nói chuyện to trong phòng làm việc.
  2. Chào hỏi khi gặp cán bộ phường, xã
  3. Đòi hỏi phải được giải quyết công việc ngay lập tức.
  4. Biết đợi đến lượt của mình để trình bày yêu cầu.
  5. Mang đầy đủ giấy tờ khi được yêu cầu.
  6. Không muốn đến UBND phường giải quyết công việc vì sợ rắc rối, tốn thời gian.
  7. Tuân theo hướng dẫn trình tự thực hiện công viêc.
  8. Chào hỏi, xin phép bảo vệ khi được yêu cầu.
  9. Xếp hàng theo thứ tự khi giải quyết công việc
  10. Không cộng tác với cán bộ của UBND để giải quyết công việc
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  *Tìm hiểu về văn hoá, kinh tế, truyền thống và con người Việt Nam.
  *Hiểu biết thêm và tự hào về đất nước Việt Nam
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  Lễ hội Đền Gióng
  Lễ hội Đền Hùng
  Dù ai đi ngược về xuôi
  Nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  Nhà máy thủy điện Hòa Bình
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  Nhà máy thủy điện Phả Lại
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  Cầu mỹ thuận
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  hầm đường bộ đèo hải vân
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  vịnh hạ long

  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  C hu
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  phố cổ hội an
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  di tch m sn
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  Chùa một cột
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  Lễ hội chùa Hương
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  THẢO LUẬN
  Qua các thông tin trên em có cảm nghĩ gì về đất nước, con người Việt Nam ?
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)

  * Việt Nam là một đất nước tươi đẹp và có truyền thống văn hoá lâu đời.
  *Việt Nam đang thay đổi và phát triển từng ngày.
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  KẾT LUẬN
  THẢO LUẬN

  Em cßn biÕt thªm nh÷ng g× vÒ Tæ quèc ViÖt Nam cña chóng ta ? H·y kÓ:
  * DiÖn tÝch, vÞ trÝ ®Þa lÝ.
  * Danh lam th¾ng c¶nh, di tÝch lÞch sö.
  * TruyÒn thèng dùng n­íc vµ gi÷ n­íc.
  * C¸c c«ng tr×nh x©y dùng lín cña ®Êt n­íc.
  * C¸c thµnh tùu vÒ khoa häc kÜ thuËt, ch¨n nu«i, trång trät.

  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)

  Em yªu Tæ quèc ViÖt Nam vµ tù hµo m×nh lµ ng­êi ViÖt Nam
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  KẾT LUẬN

  1 – N­íc ta cßn cã nh÷ng khã kh¨n g× ?
  - N¹n ph¸ rõng, « nhiÔm m«i tr­êng, l·ng phÝ ®iÖn n­íc, tham « tham nhòng…
  2 – Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó gãp phÇn x©y dùng ®Êt n­íc ?
  - Chóng ta cÇn ph¶i häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó gãp phÇn x©y dùng ®Êt n­íc.

  THẢO LUẬN
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)

  Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện tốt để mai sau góp phần xây dựng đất nước.
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  Vi?t Nam l m?t d?t nu?c tuoi d?p v cú truy?n th?ng van hoỏ lõu d?i. Vi?t Nam dang thay d?i, phỏt tri?n t?ng ngy.
  Em yờu T? qu?c Vi?t Nam v t? ho vỡ mỡnh l ngu?i Vi?t Nam. Em s? c? g?ng h?c t?p, rốn luy?n t?t d? mai sau gúp ph?n xõy d?ng d?t nu?c.
  ghi nhớ
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  Thứ sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2010
  Môn: Đạo đức
  Bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
  Bài tập: Em hãy tìm những hình ảnh về Việt Nam trong các tranh, ảnh dưới đây :
  du lịch qua màn ảnh nhỏ
  Em hãy tìm hiểu các mốc thời gian và địa danh sau liên quan đến những sự kiện nào của nước ta?
  a. Ngày 2 tháng 9 năm 1945
  b. Ngày 7 tháng 5 năm 1954
  c. Ngày 30 tháng 4 năm 1975
  d. Sông Bạch Đằng
  e. Bến Nhà Rồng
  f. Cây đa Tân Trào
  2. Nếu em là hướng dẫn viên du lịch Việt Nam, em sẽ giới thiệu như thế nào với khách du lịch về một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử của nước ta mà em biết?
  3. Sưu tầm những câu chuyện, các câu ca dao, tục ngữ, những bài hát, . về chủ đề Tổ quốc Việt Nam.
  Em hãy tìm hiểu các mốc thời gian và địa danh sau liên quan đến những sự kiện nào của nước ta?
  a. Ngày 2 tháng 9 năm 1945
  b. Ngày 7 tháng 5 năm 1954
  c. Ngày 30 tháng 4 năm 1975
  d. Sông Bạch Đằng
  e. Bến Nhà Rồng
  f. Cây đa Tân Trào
  2. Nếu em là hướng dẫn viên du lịch Việt Nam, em sẽ giới thiệu như thế nào với khách du lịch về một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử của nước ta mà em biết?
  3. Sưu tầm những câu chuyện, các câu ca dao, tục ngữ, những bài hát, . về chủ đề Tổ quốc Việt Nam.
  xin chân thành cảm ơn
  các thầy cô giáo và các em học sinh
  Tiết học đến đây là kết thúc
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓